Macht versus macht.

leiders summit 2014The Nuclear Security Summit 2014 in Den Haag op 24 en 25 maart 2014 bracht de machtigste politieke leiders op aarde naar Nederland en België.

De aanwezigheid van de Amerikaanse president Barack Obama ging gepaard met extreme veiligheidsmaatregelen. Niets werd aan het toeval overgelaten. Op ons TV-scherm konden we zien hoe Obama met groot machtsvertoon en luister met zijn Air Force One en Marine One door het Belgisch en Nederlands luchtruim werd vervoerd. Begeleidende helikopters overbluften de kijklustigen toen de heli van de president op het plein van het Rijksmuseum landde.

obama landt tankVeel bewondering en overdondering, maar ook gefrustreerde burgers en ondernemers die niet op hun plaats van bestemming konden komen en hinder ondervonden van allerlei blokkades, omleidingen en controles.

Wij kennen Iemand met nog véél meer luister en macht. De Almachtige die hemel en aarde schiep en machthebbers aanstelt en ontheft van hun macht. Als we in Zijn aanwezigheid komen, kunnen we enkel stamelen of zelfs geen woord uitbrengen. We worden dan geconfronteerd met onze zondigheid. Denk maar aan Jesaja die zegt Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten, gezien (Jesaja 6:5).”

Zijn heerlijkheid en heiligheid zijn zo krachtig dat die onmiddellijk bij ons blootleggen wat er aan de hand is, wat er schort, waar nog zonde zit. We kunnen niet in Zijn aanwezigheid verkeren noch bestaan. Enkel dankzij Jezus, de Zoon van God, mogen wij Hem naderen. En iédereen mag Hem vrij naderen dankzij Jezus. Anders is het bij diegenen die Obama wilden zien en spreken, die konden hem niet ontmoeten tenzij ze vele veiligheidschecks en screenings ondergingen en uitgebreid werden geïnstrueerd.

Wat bijzonder, de machtigste man op aarde is voor zeer weinigen bereikbaar. Maar de Almachtige is te allen tijde beschikbaar voor ons. Wij mogen steeds “met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip (Hebreeën 4:16).”

licht in bosIedereen mag zonder strenge veiligheidsmaatregelen en -checks in de nabijheid van de Almachtige van hemel en aarde verkeren. Onze prestaties, onze afkomst, diploma’s of achtergrond zijn daarbij niet van tel. Het enige ticket dat we nodig hebben is onze belijdenis van ons geloof in Jezus Christus die voor onze zonden stierf en daardoor onze relatie met God herstelde.

Straks mogen we voor altijd in Zijn aanwezigheid leven en van aangezicht tot aangezicht met Hem verkeren, zoals Hij het bedoeld had. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben (1 Korintiërs 13:12).”

Wat een getuigenis!

construction-workerBij onze overburen wordt er hard gewerkt. Hun duplex-woning wordt grondig gerenoveerd. Ramen er uit en nieuwe er in. De muren worden opnieuw bepleistert. Het elektriciteitsnetwerk is vervangen. Elke dag ziet het er mooier uit.

Een verbouwing als een ander, ware het niet dat het team dat het werk verricht, opvalt door hun manier van werken. Ze werken met een man of drie aan de klus. Diegene die de ploegbaas lijkt te zijn, valt op door zijn enthousiasme en energie. Je ziet de andere collega’s met dezelfde gedrevenheid mee werken aan de klus. Deze morgen, met het energievolle, warme zonlicht op hun hoofden, hoorde ik alweer schatergelach vanaf de overkant.

Gisteren zag ik hoe de ploegbaas onze andere buurvrouw, die aan de wandel was met haar hondje, even aansprak. Er volgde een lang gesprek waarbij de vrouw, die behoorlijk in de problemen zit, haar hart leek te luchten. De ploegbaas moest weer aan de slag, maar de buurvrouw had kennelijk aangevoeld dat dit een man was waar ze even haar hart kon luchten. Een man met wie ze even haar frustraties kon delen.

Wauw, wat een bijzondere man die anderen zo weet te motiveren en die vanuit zijn houding en gedrag mensen het gevoel geeft er voor hen te zijn. Wat een getuigenis voor zijn bouwbedrijf. Je wordt vanzelf geïnteresseerd om eens te praten met die mannen. Vanwaar dat plezier in hun werk? Hoe komen ze aan die mentaliteit? Wie is die man dat hij als bouwvakker toch zo sociaal ingesteld is?

graanhalmAl eerder schreef ik over het licht en het zout dat wij in deze wereld mogen zijn. Vaak hebben wij geen idee van onze invloed en ons getuigenis. We zijn te weinig bewust van hoe we overkomen door onze houding, ons spreken, ons zwijgen en ons gedrag. Maar weet dat we meer invloed hebben dan we denken! Als je al ziet hoe zo’n ploegbaas indruk maakt door zijn gedrag, zonder dat ik een woord met hem heb gewisseld! Reken maar dat we invloed hebben, en dat begint met ons gedrag en bij nadere kennismaking; ook door onze woorden.

Ik weet nog dat er een koppel tot geloof kwam, alleen doordat mijn ouders gearmd door onze woonwijk wandelden. En dat was ook zonder een woord gesproken te hebben.

Onze tegenstander, die ons probeert neer te halen met negatieve gedachten, gedachten van wanhoop en uitzichtloosheid, heeft niets liever dan dat we niet geloven in onze invloed. Hij fluistert in dat je niets voorstelt, je niets betekent, je niets bereikt, je een hopeloos geval bent. Maar geloof dat niet! Vlucht naar de waarheid en omarm wat de Hemelse Vader over je zegt. Dat lees je in Zijn liefdesbrief aan ons: de Bijbel. Jij bent wél van betekenis, je hebt wél invloed: zowel op je eigen leven als op dat van een ander! Jij bent het zout en het licht dat Hij wil inzetten in jouw omgeving; je gezin, je relatie, je werk, je buurt, je kerk…

Wees bemoedigd en gesterkt! Leef dicht bij Hem en vanuit Zijn kracht en liefde, en je zál een getuigenis zijn, ook al zeg je geen woord…

Lees in dit verband ook de artikels ‘Geen leven zonder zout!’ https://ophettweedegezicht.wordpress.com/2014/03/08/geen-leven-zonder-zout/ en ‘Duisternis: de afwezigheid van licht.’ https://ophettweedegezicht.wordpress.com/2014/03/14/duisternis-de-afwezigheid-van-licht/.

De strijd om stilte

boom lavendelStil mijn ziel wees stil,
Niet gemakkelijk met al dat lawaai rond mij en al die afleiding.
Aandachtzoekende Iphones, smartphones, sociale media en muziek.
Niet gemakkelijk met al mijn verantwoordelijkheden; mijn gezin, mijn kinderen, mijn werk, mijn kerk, mijn buurt,…
Hoe kan ik mijn ziel tot rust brengen?

en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
Niet bang zijn?
Zal er voor mij later nog pensioen zijn en morgen nog werk?
Hoe moet ik verder leven met mijn gezondheidsproblemen?
Zal mijn relatie standhouden?
Kan ik mijn rekeningen nog betalen?
Hoe houd ik m’n hoofd boven water!
Al die onzekerheden…

God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.
God is er bij als ik het moeilijk heb en me zorgen maak?
Dus Hij weet alles wat ik meemaak en doormaak?

God U bent mijn God
en ik vertrouw op U

Ja,..dat probeer ik…
Maar het is zo moeilijk om alles los te laten en alles in Uw handen te leggen…!
U vertrouwen in álle omstandigheden, het valt niet mee…

en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen
Ja, dat is nog flink oefenen: mijn rust bij Hem alleen vinden.
Ik heb steeds de neiging om mijn rust en goed gevoel te vinden in andere dingen zoals computerspelletjes spelen, nog even op internet, strippies lezen, TV kijken, shoppen, …

Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af

Niet afdwalen, nog zoiets.
Vooral als ik bij God wil zijn, lijkt alles rond mij heen belangrijker en interessanter.
Of als ik bid en mijn gedachten weer aan de wandel gaan.

dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding
Ja, ik wil samen met Hem mijn moeilijkheden aangaan.
Ja, ik wil stil zijn, in Zijn aanwezigheid verschijnen en Hem leren vertrouwen in alle situaties van mijn leven. Ik wil mijn geestelijke wapenrusting bewust gebruiken om de boze te overwinnen!

uitzicht SisteronStil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht, wacht op de Heer
Ja maar, hoe lang moet ik nog wachten, Here?
Help me stil te zijn bij U.
Help me om het te verwachten van u en te wachten op Uw tijd en Uw openbaring.

de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt
U bent mijn licht, Here God.
Schijn met Uw licht in mijn hart en leven, Vader.
Verdrijf de duisternis in mijn leven.

God U bent mijn God…
Ik rust in U alleen.
Ik zal het proberen, Here God.
Ik wil ook kunnen zeggen dat ik in U alleen mijn rust zoek en vind.
Ik wil u zoeken, stil zijn bij U en in Uw aanwezigheid verkeren. Ik wil me openstellen voor U en luisteren naar wat U mij wil zeggen en duidelijk maken. Aan Uw voeten wil ik zitten en tot rust komen.

Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid.
Psalm 84: 11

(mijmering rond de tekst van het Opwekkingslied 717 ‘Stil mijn ziel wees stil’)