Biblegum 5: Als uw weg moeilijk begaanbaar is…

Kan tegenslag ons vooruit helpen? Wandelen wij alleen door ons donkere dal en moeten we het zelf zien te redden? Of kunnen we terugvallen op steun, ook in onze moeilijke momenten?

In psalm 84 lezen we over mensen die een pelgrimstocht maken. Het zijn mensen die “bezwijken van verlangen” naar God (vers 3). God is een machtige God. Hij is de HEERE van de legermachten (vers 4). En omdat Hij machtig is, is het ook veilig bij Hem. Ook de mus en de zwaluw voelen zich daar veilig (vers 4).

Pelgrim met lepel (Pieter Breughel)

Pelgrim met lepel (Pieter Breughel)

De pelgrimstocht is niet gemakkelijk. Hij voert langs moeilijk begaanbare plaatsen en dorre dalen (vers 7). In ons leven kunnen we dit nét zo aanvoelen.

Hoe doorstaan deze pelgrims hun moeilijke tocht? Zij maken God tot hun bron (vers 7)! God is hun toevlucht. Hun kracht is in God. Ze zijn op weg mét God (vers 6).
In het donkere en dorre dal ontspringen bronnen! De Here God is hun tot bron (vers 7). In het dal ervaren zij zegeningen. Zegeningen die ze niet hadden ontdekt als ze niet door het dal waren gegaan. En in plaats van dat de moeilijke omstandigheden hen ontmoedigen, komen ze versterkt uit de strijd. Ze gaan steeds krachtiger verder en ontmoeten God (vers 8)! De Here is hen tot een schild. Ze zijn veilig bij Hem (vers 10). God legt een verlangen in hun hart om dicht bij Hem te zijn (vers 11).
Hij belooft dat Hij het goede niet zal onthouden aan wie zo persoonlijk met Hem op weg is (vers 12).

Dat doet denken aan Romeinen 8:28: ‘Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben’. Prachtig om te zien hoe deze pelgrims hun tocht volbrengen. Dwars door alles heen zijn ze sterker en krachtiger geworden. De pelgrim is gelukkig, omdat zijn God te vertrouwen is! (vers 13)

Als u door een donker dal in uw leven gaat, leren we uit deze psalm dat God onze bron van hoop wil zijn. Hij wil u krachtiger maken. Geen kracht zoals de wereld die voorspiegelt. Maar kracht die door zwakheid heen veel dieper gaat. God is uw kracht. Hij geeft medepelgrims met wie u samen op weg mag gaan. God wil het verlangen in ons hart leggen om meer afhankelijk te zijn van Hem. U zal ondervinden dat Hij voor u zorgt!

‘Om op te kauwen’
1.  Wanneer heeft tegenslag u(w) (geloofsleven) vooruit geholpen?
2.  Heeft u gemerkt dat u niet alleen door het donkere dal wandelt? Wanneer en hoe?
3.  Hoe maakt u God tot uw bron in moeilijke tijden (vers 7)?
4.  Hoe denkt ú over ‘zwak zijn’ en hoe God daar naar kijkt?
5.  Waarom zou u wel/niet méér afhankelijk willen zijn van God?

(artikel overgenomen uit onze nieuwsbrief en verwerkt tot Biblegum)