Woorden voor deze tijd

Waar houden wij ons in de laatste dagen mee bezig?
Etende, drinkende, huwende en ten huwelijk nemende zoals in de dagen van Noach voor de zondvloed?
Noach zondvloed
Het zijn de dagen voor de vloed!
Een vloed van vuil en zonde die de wereld zal beheersen.
Maar ook de dagen waarin Mijn Geest als een vloed al Mijn kinderen zal sterken en krachtig zal maken.
De dagen waarop wat vuil is nog vuiler wordt en wat rein is, rein en heilig zal stralen als de zon!

De mens: gevangen door zichzelf

Wij wonen in een oude volkswijk van Hasselt. Het is een dorp op zich. Doorgaans prettig om te wonen. Dichtbij de stad. Alle voorzieningen in de buurt. Behoorlijk goed onderhouden straten en pleinen.
Maar het is ook een volkswijk. En dat merk je nog wel eens ’s avonds of in de weekends. Dronken mensen. Ruziënde mensen. Drugsgebruikers. Brand. Moord. Mensen met psychische problemen.

De nood van de mens komt hier vaak hard op je af. Mensen die het spoor bijster zijn en op de automatische piloot verder hobbelen. Verstijfd door verdriet en lijden of medicijnen.  Mensen die verkrampt en verstard voor zich uitstaren. Haast onbereikbaar verzonken in eigen problemen en gedachten. Opgesloten in zichzelf.

Het grijpt me altijd weer aan, mensen die degenereren tot een soort verstarde, emotieloze robots, terwijl er bij hen van binnen zoveel gaande is…
Ze gaan maar verder maar er lijkt haast geen leven meer in te zitten. De hoop is weg. Het vuur geblust. Ze lijken in de modus van overleven te staan.

Hoe kan een mens toch verworden tot een gevangene van zichzelf. Opgesloten en onbereikbaar.
Je zou het leven over hen willen uitblazen. Dat ze weer vreugde en blijdschap mogen vinden. Vrijheid, echte vrijheid mogen leren kennen. Dat ze weer zouden dansen en jubelen. Dat ze weer kunnen geven aan anderen en er voor anderen kunnen zijn. Dat ze kunnen zijn zoals ze bedoeld zijn.

Om daar iets van te begrijpen moeten we terug naar de eerste mens op aarde. Het ging toen al snel fout. Al van bij het ontstaan van de mens werd hij verleid om te zijn wie hij niet is en te doen en te willen weten wat niet voor hem beschikt is.  “Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend.” (Genesis 3:5) zei de Satan tegen de eerste vrouw op aarde.

De mens trapte in de val en kreeg er gebondenheid, verdriet en pijn voor terug. De relatie met zijn Schepper werd verbroken. De mens ging een eigen weg, hunkerend naar dat gevoel van sterke verbondenheid die hij voordien zo intens beleefd had. Alleen zoekt de mens het dit keer niet meer bij God maar in alles wat de wereld vandaag te bieden heeft.
De gapende leegte en de eenzaamheid door te leven zonder God krijgt hij met niets dat deze wereld biedt, weggespoeld. De mens doolt rond op de aarde zonder kompas. En zo zie je steeds meer mensen wegzakken in ellende, verdriet, pijn, teleurstelling, leegheid en zinloosheid. Het leven en alle geneugten brachten niet op wat beloofd werd…

De duivel, de gevallen engel, wilde zichzelf centraal stellen en aanbeden worden. Hij zocht een plek en beijverde een positie die hem niet toekwam. Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil! (Jesaja 14: 12-15)

De duivel werd trots en hoogmoedig. Hij werd uit de hemel geworpen en eindigde in het rijk van de dood. Hij gebruikt al zijn macht en kracht om zoveel mogelijk mensen achter zich aan te krijgen, weg van het leven naar de dood. Hij is er op gebrand om Gods schepselen van hun bestemming af te halen. Hij wil onze drang om onze eigen verlangens en dromen na te jagen, versterken. Niet wat God wil, maar wat ik wil. De duivel wil dat we onszelf zoeken. Dat we onze eigen koninkrijkjes bouwen en ‘ons vlees volgen’.

vrijheid

Maar we zijn er niet voor gemaakt en bedoeld om onze eigen wil en onze verlangens te volgen. Tenminste, als die niet in overeenstemming zijn met wat God graag ziet gebeuren. Als we najagen wat Hij niet voor ons bedoeld heeft, storten we ons in het verderf. We vinden onze rust en vrede enkel in een leven mét Hem.

Onze Schepper is de juiste Persoon om ons te zeggen hoe wij ons leven zo optimaal mogelijk vorm kunnen geven. Alleen Hij weet hoe een mens een voldaan leven kan leiden. Hij gaat op weg met ons om herstel te geven, groei, blijdschap, vrede, tevredenheid, etc.
Hoe we ook vergroeid en verkrampt zijn door het leven dat op ons inbeukte. Hij weet er raad mee. Hij zegt: “kom maar, we gaan samen op pad! Er is hoop en toekomst voor jouw leven. Ik zal je rust en vrede geven en je vernieuwen.”

Met Zijn liefde weet Hij de pijn en het verdriet weg te smelten. Emotieloze robots ontdooien tot mensen die weer leven, vrede en blijdschap kennen, zich weer kunnen verheugen.

Jezus klopt op de deur van ieders hart. Hij wil graag maaltijd (contact) met je houden. Hij wil een intieme en persoonlijke omgang met je. Hij wil je graag zien leven in vrijheid en vreugde. Met vrede in hart en ziel. Hij heeft er alles voor gedaan om hiervoor te zorgen. We moeten enkel erkennen dat Jezus werkelijk de Zoon van God is. Zijn uitgestoken en doorboorde hand grijpen, de deur openen en maaltijd met Hem houden (met Hem omgaan).

Een heel nieuw leven vol hoop, passie, kracht en doelgerichtheid breekt dan aan. Nee, niet een leven zonder pijn, ellende, verdriet. Maar in dat alles wel een bestendige vrede, een weten dat Hij alles weet, ziet en in de hand heeft en dat alles goed zal komen.

Dat is een rust die alle verstand te boven gaat. “En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.” (Filippenzen 4:7)

Is dat niet waar elk mens eigenlijk zo hard naar snakt?

De strijd om stilte

boom lavendelStil mijn ziel wees stil,
Niet gemakkelijk met al dat lawaai rond mij en al die afleiding.
Aandachtzoekende Iphones, smartphones, sociale media en muziek.
Niet gemakkelijk met al mijn verantwoordelijkheden; mijn gezin, mijn kinderen, mijn werk, mijn kerk, mijn buurt,…
Hoe kan ik mijn ziel tot rust brengen?

en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
Niet bang zijn?
Zal er voor mij later nog pensioen zijn en morgen nog werk?
Hoe moet ik verder leven met mijn gezondheidsproblemen?
Zal mijn relatie standhouden?
Kan ik mijn rekeningen nog betalen?
Hoe houd ik m’n hoofd boven water!
Al die onzekerheden…

God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.
God is er bij als ik het moeilijk heb en me zorgen maak?
Dus Hij weet alles wat ik meemaak en doormaak?

God U bent mijn God
en ik vertrouw op U

Ja,..dat probeer ik…
Maar het is zo moeilijk om alles los te laten en alles in Uw handen te leggen…!
U vertrouwen in álle omstandigheden, het valt niet mee…

en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen
Ja, dat is nog flink oefenen: mijn rust bij Hem alleen vinden.
Ik heb steeds de neiging om mijn rust en goed gevoel te vinden in andere dingen zoals computerspelletjes spelen, nog even op internet, strippies lezen, TV kijken, shoppen, …

Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af

Niet afdwalen, nog zoiets.
Vooral als ik bij God wil zijn, lijkt alles rond mij heen belangrijker en interessanter.
Of als ik bid en mijn gedachten weer aan de wandel gaan.

dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding
Ja, ik wil samen met Hem mijn moeilijkheden aangaan.
Ja, ik wil stil zijn, in Zijn aanwezigheid verschijnen en Hem leren vertrouwen in alle situaties van mijn leven. Ik wil mijn geestelijke wapenrusting bewust gebruiken om de boze te overwinnen!

uitzicht SisteronStil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht, wacht op de Heer
Ja maar, hoe lang moet ik nog wachten, Here?
Help me stil te zijn bij U.
Help me om het te verwachten van u en te wachten op Uw tijd en Uw openbaring.

de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt
U bent mijn licht, Here God.
Schijn met Uw licht in mijn hart en leven, Vader.
Verdrijf de duisternis in mijn leven.

God U bent mijn God…
Ik rust in U alleen.
Ik zal het proberen, Here God.
Ik wil ook kunnen zeggen dat ik in U alleen mijn rust zoek en vind.
Ik wil u zoeken, stil zijn bij U en in Uw aanwezigheid verkeren. Ik wil me openstellen voor U en luisteren naar wat U mij wil zeggen en duidelijk maken. Aan Uw voeten wil ik zitten en tot rust komen.

Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid.
Psalm 84: 11

(mijmering rond de tekst van het Opwekkingslied 717 ‘Stil mijn ziel wees stil’)