Probeert de coronacrisis ons iets duidelijk te maken?

Het nieuwe coronavirus Covid-19 brengt de denderende stoomlocomotief van het Westerse kapitalisme en materialisme knarsend en piepend tot stilstand. De impact van deze minuscule ziektemaker op ons leven is ongekend. Tienduizenden mensen lieten wereldwijd het leven en honderdduizenden zijn besmet. Deze crisis neemt proporties aan waarvan we de gevolgen nog lang niet overzien.

Een beklemmende stilte heerst in mijn omgeving. De aanblik van al die gesloten winkels en organisaties dwingt stilte en reflectie af. Er hangt iets onheilspellends in lucht. Is dit nog maar het begin van veel meer …?
Lege straten en afgerolde rolluiken doen denken aan oorlogstaferelen. Angst en onzekerheid over de toekomst beheersen nu de gedachten van velen.  

Ook positieve gevolgen   

Maar het moet gezegd, deze crisis brengt ook mooie dingen voort. Dingen die lang niet mogelijk leken of we zelfs afgeleerd waren. Bijvoorbeeld solidariteit over de generaties heen. ‘Omdat ik wil dat jij niet besmet wordt of overlijdt, blijf ik in mijn kot.’
En ook krijgen we onverwachts de kans om (even?) uit de ratrace van het leven te stappen. Dit virus geeft ons plots de gelegenheid om meer tijd te investeren in onze gezinnen en huwelijken. Hebben we misschien wat schade in te halen? Ja, dat zou zomaar eens kunnen.

En zelfs de natuur haal ‘opgelucht’ adem. Dieren nemen ruimte die ze aan de opdringerige mens kwijtspeelden, terug in bezit. Sommige verschijnen zelfs op plaatsen waar ze nooit eerder gezien werden. Vissoorten die dreigden uit te sterven, krijgen een nieuwe kans. En zelf rivierwater wordt hier en daar terug helder. Wat een effect als de mens even in zijn ‘hok’ wordt opgesloten. Hij moet nu vaststellen dat het ook ánders kan.

Alleen als het niet anders kan?

En eigenlijk is dat best een dramatische vaststelling. Want blijkbaar zijn we als mensheid niet of veel te weinig in staat om zonder druk toch te werken aan een eerlijker, rechtvaardiger, gezonder en beter leven voor iedereen op aarde. Het lijkt er sterk op dat we alleen een andere, betere weg inslaan als de meest aantrekkelijke en gemakkelijkste weg definitief afgesloten wordt.

Toch staat nu vooral de trieste en aangrijpende kant van deze crisis op de voorgrond. Mensen kunnen geen – of nauwelijks op een ‘goede’ manier – afscheid nemen van hun geliefden. Het is verschrikkelijk.
Naast het menselijke leed wordt ook onze economie hard geraakt. De gevolgen van deze crisis gaan we zeker voelen in onze levenswijze en in onze portemonnee. Tegelijkertijd moeten we leren ons leven en leed in perspectief te zetten. Want wat moeten al die miljoenen mensen op onze planeet zeggen die het nog véél slechter hebben dan wij? En die altijd al in deze omstandigheden leefden, of in nog ergere?

Deze coronacrisis zet veel mensen aan het denken, valt me op. En ook het woord ‘corona’ dat ‘krans’ of ‘kroon’ betekent, zet aan tot reflectie. Zou er achter de schermen een gevecht gaande zijn over wie wij in ons leven ‘kronen’? Is er een geestelijke strijd gaande om ‘de kroon’, de macht op aarde?  

De verdoofde mens

Persoonlijk heb ik het gevoel dat God doorheen deze ellende de verdoofde mens probeert te bereiken. Ik hoed me ervoor om te spreken van ‘oordelen en straffen’ die God over de aarde uitstort. Wel vraag ik me af hoeveel vriendelijke en subtiele pogingen God al ondernomen heeft om tot de harten van de mensen te spreken? Om hen erop te wijzen dat Hij bestaat. Dat Hij de wereld en de mens uit liefde schiep. Dat Hij graag een persoonlijke relatie met ieder wil. Maar helaas is de mens hardleers.

Verstaat hij dan enkel nog de taal van ellende en miserie? Gaat de mens dán pas nadenken over de levensvragen? Is het pas als hij geen kant meer uit kan en machteloos is, dat hij omhoog durft te kijken? In oorlogstijd stromen de kerken vol …

Groot zwart monster

Nu staat die grote denderende, nietsontziende stoomlocomotief die onze Westerse levensstijl symboliseert, stil.
Recht voor onze neus.
We mogen haar nu even diep in de ogen kijken. Dat beest dat we als mensheid al decennia slaafs en trouw volgen.
Die ongevoelige machine die we onderdanig moeten zijn in ruil voor een eigen huis, welvaart en luxe.
En hebben we haar niet zelf gecreëerd? Haar niet zelf op het spoor gezet, ons ‘gouden kalf’?
Het moest en zou altijd méér en gróter en snéller en béter zijn.
Nu is ze plots totaal onverwachts en abrupt stilgezet. Misschien omdat het de enige optie was om de mens wakker te schudden en tot een ommekeer te bewegen?  

De wereld op drift  

Deze ‘verplichte quarantainetijd’ duwt ons met de neus op de feiten. Wat hebben we er als mensheid tot nog toe van gebakken?
Waar waren we naar op weg?
Hoeveel mensen zijn er ondertussen afgehaakt en konden of wilden niet meer mee in de ratrace van het (Westerse) leven?
Durven we de noodsignalen die al lang klonken nu wél tot ons door te laten dringen?

De wereld is langzaam op drift geraakt en begint te tollen. De impact van de klimaatverandering wordt met het jaar groter en zichtbaarder. Overstromingen, ondraaglijk hete zomers, droogte, gigantische bosbranden, moordende hongersnoden, oorlogen, politieke patstellingen, terrorisme en onbekende virussen. Zal het lukken om vanuit deze crisis nu toch tot die levensnoodzakelijke veranderingen te komen?

Een toontje lager

Misschien moeten we ermee beginnen om onszelf weer als ‘mens’ te zien, als schepsel. En niet als schepper die alles in de hand heeft. Ja, we kunnen veel. En toch kunnen we ook weer zo weinig.
Laten we dit momentum nemen om eens eerlijk naar die ravage te kijken die we op onze aarde hebben aangericht …
En laten we terug de plaats innemen die ons als mens in deze schepping toebehoort. Niet die van Schepper en God, maar van schepsel en verantwoordelijk beheerder van de aarde.

In Jesaja hoofdstuk 45 vind je een aantal mooie verzen hierover terug. “De Heer zegt: “Het zal slecht aflopen met de mensen die ruzie zoeken met hun Maker. Ze zijn maar als een potscherf tussen andere scherven. Durft soms de klei tegen de pottenbakker te zeggen: ‘Wat maak je?’ Of durft de pot die de pottenbakker gemaakt heeft soms van zijn maker te zeggen: ‘Hij kan er niets van!’? Je kan ook niet tegen je vader zeggen: ‘Waarom heeft u mij gemaakt?’ Of tegen je moeder: ‘Waarom heeft u mij op de wereld gezet?’ Ik heb de aarde gemaakt en de mensen die daarop wonen. Ik heb dat gedaan. Mijn handen hebben de hemel gemaakt. Ik heb de zon, de maan en de sterren bevolen hoe ze moeten gaan. Overleg nu met elkaar: wie heeft jullie van tevoren gezegd wat er ging gebeuren? Dat was Ik toch, de Heer? Er is geen andere God dan Ik. Alleen Ik ben een rechtvaardige, reddende God. Een andere God is er niet. Volken van de aarde, kom naar Mij als je gered wil worden. Want alleen Ik ben God. Want Ik zweer bij Mijzelf dat Ik de waarheid heb gesproken toen Ik zei: ‘Iedereen zal zich voor Mij moeten buigen. Iedereen zal alleen bij Mij zweren.’ Ze zullen van Mij zeggen: ‘Alleen de Heer is rechtvaardig. Alleen de Heer is machtig. Iedereen moet naar Hem toe gaan.’ “

Elke knie zal zich buigen

Nu heeft ieder mens nog de vrijheid om te zeggen en te denken wat hij wilt. Maar er komt een tijd, en die is niet veraf meer, dat élke knie zich zal moeten buigen voor God. Dan zal iedereen toegeven dat God werkelijk bestaat. “Want God wil dat iedereen in de hemel, op de aarde en onder de aarde de knieën zal buigen voor Jezus. Hij wil dat iedereen hardop zal toegeven dat Jezus de Heer is. Want dat eert God de Vader! (Filippenzen 2: 10-11).

Laten we als mensheid terugkeren naar onze Schepper. Zijn verordeningen en geboden weer volgen. Laten we terug alleen Hem aanbidden en alle eer en lof geven. Alleen dan kan het écht goed komen, met ons en met deze wereld. Dan gaan we wonderen zien gebeuren!

Fakebook

Ik waag me weer even op Facebook.
Schoorvoetend, alsof ik met mijn dikke teen voorzichtig het koude, donkere water aftast.
Ik frutsel aan het slot, de deur gaat te gemakkelijk open.

Vinden ze me nog like...?

Vinden ze me nog like…?

De nieuwsgierigheid wint.
Vinden ze me nog like?
Ik tel m’n likes en lik m’n wonden.
Welke nieuwsberichten bevolken mijn pagina?
Leuke weetjes, prachtige natuurfoto’s.
Indrukwekkende prestaties van de mens, in een filmpje weergegeven.
Ook emotionele, ingrijpende en andere heftige beelden.
Is het echt? Is het waar?
Meer dan eens blijk ik achteraf in de aap gelogeerd te zijn.
Pakkende en ontroerende beelden bleken in scène gezet.
Heb ik me weer laten rollen?

Echt of toch niet?

Echt of toch niet?

Wat is er echt in deze fictieve, digitale wereld?
De reacties, de opmerkingen, de verhalen en de likes?
Goedbedoeld of te gemakkelijk gegeven?
Oprecht? Of agressief en overmoedig, want veilig achter het scherm kan niemand me wat.

Ik voel me zowaar in een bruingroenig moeras wegzinken.
Verwarring. Emoties.
Tientallen reacties, van stralend positief tot zwaar cynisch en sarcastisch.
Echt. Gemeend? Gemaakt?
Het gif voel ik langzaam door m’n aderen stromen.
Het bijt, het brandt.
Sluipende onrust overmant me.

Ik schrik wakker uit m’n verdoving.
Wat! Een half uur om!

... een warme gloed op mijn realface

… een warme gloed op mijn real face

De zon breekt door de wolken. Krachtig licht zorgt voor een warme gloed op mijn real face.
Oef, gelukkig is er nog die echte wereld.
Lang niet altijd prettig en positief. Maar wel real.
Echte mensen, hoewel soms ook fake, maar je kan er tenminste live mee praten.
Je kan hun gezichten zien, hun uitdrukking aflezen, de toon horen, echte emoties zien.

In het echte leven valt het al niet mee om echt van echt te onderscheiden. Laat staan in de digitale. Maar wat houd ik opeens van de échte mens en de échte wereld.

Voor ik het weet, verlaat ik het Fakebook.
Want wat is er van waar?

Ik grijp om me heen en zoek naar houvast.
Ik zoek iets puurs, iets écht echt.
Iets dat altijd waar is en zal zijn.
Ik zoek een ruggengraat, iets waar ik van opaan kan.
Iets dat nooit vergaat, maar altijd juist blijkt te zijn.
Iets als een kompas, zodat ik m’n richting weer vind.

Weer richting vinden.

Weer richting vinden.

Ik grijp me vast aan het touw dat me wordt toegeworpen.
Met een ruk word ik uit het slobberige moeras omhoog getrokken.
De gasdampen prikkelen akelig mijn neus.
De blubber en modder druipen van me af, maar ik ben verlost!
Iemand spuit me schoon en heeft een mooi setje nieuwe witte kleren voor me klaarliggen.
Ik krijg een boek in m’n handen geduwd.
‘Dit zoek je, ik weet het zéker,’ zegt een Stem.
In mijn handen ligt het RealBook.

Ik voel een diepgaande rust over me komen die elke cel in mijn lichaam ontspant.

Wie volg jij?

Deze tijd kent heel wat volgers en volgelingen.
De sociale media roept je niet alleen op om te liken maar ook om te volgen.
Eén klik en het is geregeld.

follow me

De sociale media roept je toe: ‘Volg mij!’.

Tweeduizend jaar geleden werd er ook druk gevolgd. Rabbi’s liepen in Galilea rond, omringd door leerlingen die het onderricht van hun meester opslorpten. Het was een eer om een Rabbi te mogen volgen! Dan behoorde je echt tot de geestelijke upper class.
Ook Jezus was rabbi in die tijd. Hij riep twaalf mannen om Hem te volgen. En er zouden zich nog velen aansluiten.

Jezus was een heel eigenzinnige rabbi. De geestelijke klasse kreeg geen greep op Hem.
Jezus deed geen moeite om zich aan het systeem aan te passen. Hij ging zijn eigen weg en lette niet op populariteitscijfers.
Hij zette de zaak op scherp: ‘Je bent voor of tegen mij’ en zei: ‘Als je mij wil volgen, kost je dat alles!’
Zijn boodschap was confronterend: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen (Mattheüs 26:24).’ Het was geen dreigement, wel een heldere boodschap; om potentiële volgelingen te wijzen op de kostprijs. Jezus hield niet van de kleine lettertjes.

– Jezus hield niet van de kleine lettertjes – 

Hem volgen is niet voor watjes. Hij vraagt dat jij alles wat jou nog enigszins vasthoudt in dit aardse leventje, in Zijn handen legt. Carrière, rijkdom, bezit, relaties, gezondheid…
Hij wist bij de rijke jongeling de vinger op de zere plek te leggen. Jezus vroeg aan hem: ‘Wil je je aardse schatten opgeven om een schat in de hemel te beërven?’ (vrij vertaald naar Mattheüs 19:21). Nee, dat klonk de welgestelde jongeman niet als muziek in de oren…

rijke jongeling

Hij ging bedroefd weg…

Jezus weet wat jou tegenhoudt om Hem met volledige overgave te volgen.
Hij weet wat jou afremt om Hem onvoorwaardelijk te volgen.
Durf je Hem ernaar te vragen? Of ben je bang dingen te verliezen die je zo koestert…

– Want je gaat dingen zien, die je anders niet zou opmerken. –

Als je Hem volgt, verzamel je schatten.
Schatten in de hemel, maar ook hier op aarde. Want je gaat dingen zien, die je anders niet zou opmerken. Je gaat dingen meemaken, die anders aan je voorbij waren gegaan.
Je kan alles verliezen, maar wat je ervoor terugkrijgt weegt niet op tegen alles wat de wereld je biedt.
Hij vraagt alles! Maar Hij gaf ook alles! Voor jou!
Zou Hij als bedenker van het leven niet weten wat de mens écht nodig heeft…?

Petrus vroeg zich ook af wat hij zou terugkrijgen voor alles wat hij had opgegeven. ‘Maar hoe zit het met ons? Wij hebben alles achtergelaten om met u mee te gaan.’ Jezus zei: ‘Luister goed naar mijn woorden: Als je kiest voor mij en voor het goede nieuws, moet je bereid zijn om alles op te geven: je broers en je zussen, je ouders en je kinderen, je huis en je land. Maar je krijgt er honderd keer zo veel voor terug: broers en zussen, ouders en kinderen, huizen en land. Je zult het heel moeilijk hebben. Maar als Gods nieuwe wereld komt, krijg je het eeuwige leven.’ (Marcus 10: 28-30, BGT)
Je krijgt honderdvoudig terug wat je investeert, om het in de tijdsgeest van vandaag te zeggen. Wie zou niet tekenen voor zo’n rendement? Maar… je moet hem niet volgen om er zelf beter van te worden. Als je Hem volgt, is het uit liefde voor Hem. Hij heeft betaald voor jouw leven.

– Wie zou niet tekenen voor zo’n rendement? –

Volgen. Een druk op de knop, zonder verplichtingen.
Jezus volgen… Dat is niet vrijblijvend! Mag het jou iets kosten?
Als je je leven wil behouden, zal je het verliezen. Maar als je het verliest omwille van Hem, zal je het juist behouden! (zie Lucas 9:24)
Deze rabbi, die de mens zelf bedacht en op de wereld zette, zou Hij het niet weten?

Wat heb je te verliezen…?

Om over na te denken
• Wie volg jij?
• Wat mag het je kosten om Jezus te volgen?
• Zijn er nog dingen in je leven die je liever niet loslaat? Praat er eens over met Hem.
• Wat vrees je te verliezen als je alles loslaat en in Zijn handen legt?
• Wat hoop je te behouden door bepaalde dingen in je leven onder jouw controle te houden?