Wees ons genadig, Here

Gods goedheid, trouw en genade zijn eeuwig
Credits: GoodFon.com

Een lied dat me opnieuw aangreep en aansluit bij deze tijd. Hierin klinkt een oproep om ons (opnieuw) radicaal aan Hem toe te wijden.
Het doet me verdriet om te merken hoe (ook bekende) christenen Gods Woord en Waarheid steeds meer aanpassen aan de denkkaders van de wereld op het vlak van seksualiteit, relaties, huwelijk, omgang met gezag en overheid, …
Durven we nog zout en licht te zijn?
Zijn we bederfwerend en hoopgevend aanwezig in de wereld?

Neem even een paar minuutjes (of langer) de tijd om dit lied rustig te beluisteren via YouTube en laat de liedtekst diep op je inwerken. Hoe spreekt de Heilige Geest tot je hart? Gods zegen daarbij.

De woorden die U sprak, Heer,
ben ik al weer vergeten.
Het vuur van uw beloften
is langzaam uitgedoofd.
Met een hart vol van twijfel
volg ik aardse wijsheid,
vergeef mij toch mijn ongeloof;
hernieuw het vuur in mij.

Wees genadig, Heer,
vergeef mij.
Wees genadig voor mij.
Wees genadig, Heer,
vergeef mij.
Wees genadig voor mij.

Ik bouwde zelf een altaar
van dingen van de wereld.
Ik wandelde op wegen
ver bij U vandaan.
Nu keer ik terug en stort mij
in uw armen van genade.
Vergeef mij, Heer en help mij
opnieuw uw weg te gaan.

Wees genadig, Heer,
vergeef mij.
Wees genadig voor mij.
Wees genadig, Heer,
vergeef mij.
Wees genadig voor mij.

Ik hunker naar uw liefde,
barmhartig en genadig,
als een stroom van vergeving
die geen einde kent.
Alles in mij buigt nu voor U,
hier in uw nabijheid.
Het licht van uw verlossing
schijnt helder in de nacht.

Wees genadig, Heer,
vergeef mij.
Wees genadig voor mij.
Wees genadig, Heer,
vergeef mij.
Wees genadig voor mij.

Opwekking 624 – Wees genadig

De strijd om stilte

boom lavendelStil mijn ziel wees stil,
Niet gemakkelijk met al dat lawaai rond mij en al die afleiding.
Aandachtzoekende Iphones, smartphones, sociale media en muziek.
Niet gemakkelijk met al mijn verantwoordelijkheden; mijn gezin, mijn kinderen, mijn werk, mijn kerk, mijn buurt,…
Hoe kan ik mijn ziel tot rust brengen?

en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
Niet bang zijn?
Zal er voor mij later nog pensioen zijn en morgen nog werk?
Hoe moet ik verder leven met mijn gezondheidsproblemen?
Zal mijn relatie standhouden?
Kan ik mijn rekeningen nog betalen?
Hoe houd ik m’n hoofd boven water!
Al die onzekerheden…

God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.
God is er bij als ik het moeilijk heb en me zorgen maak?
Dus Hij weet alles wat ik meemaak en doormaak?

God U bent mijn God
en ik vertrouw op U

Ja,..dat probeer ik…
Maar het is zo moeilijk om alles los te laten en alles in Uw handen te leggen…!
U vertrouwen in álle omstandigheden, het valt niet mee…

en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen
Ja, dat is nog flink oefenen: mijn rust bij Hem alleen vinden.
Ik heb steeds de neiging om mijn rust en goed gevoel te vinden in andere dingen zoals computerspelletjes spelen, nog even op internet, strippies lezen, TV kijken, shoppen, …

Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af

Niet afdwalen, nog zoiets.
Vooral als ik bij God wil zijn, lijkt alles rond mij heen belangrijker en interessanter.
Of als ik bid en mijn gedachten weer aan de wandel gaan.

dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding
Ja, ik wil samen met Hem mijn moeilijkheden aangaan.
Ja, ik wil stil zijn, in Zijn aanwezigheid verschijnen en Hem leren vertrouwen in alle situaties van mijn leven. Ik wil mijn geestelijke wapenrusting bewust gebruiken om de boze te overwinnen!

uitzicht SisteronStil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht, wacht op de Heer
Ja maar, hoe lang moet ik nog wachten, Here?
Help me stil te zijn bij U.
Help me om het te verwachten van u en te wachten op Uw tijd en Uw openbaring.

de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt
U bent mijn licht, Here God.
Schijn met Uw licht in mijn hart en leven, Vader.
Verdrijf de duisternis in mijn leven.

God U bent mijn God…
Ik rust in U alleen.
Ik zal het proberen, Here God.
Ik wil ook kunnen zeggen dat ik in U alleen mijn rust zoek en vind.
Ik wil u zoeken, stil zijn bij U en in Uw aanwezigheid verkeren. Ik wil me openstellen voor U en luisteren naar wat U mij wil zeggen en duidelijk maken. Aan Uw voeten wil ik zitten en tot rust komen.

Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid.
Psalm 84: 11

(mijmering rond de tekst van het Opwekkingslied 717 ‘Stil mijn ziel wees stil’)