Biblegum 3: Bijbel lezen? Morgen misschien…

dolomietenOnze God, die hemel en aarde schiep (Genesis 1:1).
In Zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde
en de toppen van de bergen zijn van Hem.
Van Hem is ook de zee, want Híj heeft haar gemaakt,
Zijn handen hebben het droge gevormd. (Psalm 95:4-5)

Waar was u toen Ik de aarde grondvestte?
Maak het bekend, als u echt inzicht hebt.
Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers wel.
Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? (Job 38:4-5)

Of heeft God ooit getracht om voor Zich een volk uit het midden van een ander volk weg te halen, met beproevingen, met tekenen, met wonderen en met strijd, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met grote ontzagwekkende daden, zoals de HEERE, uw God, dat alles met u in Egypte voor uw ogen gedaan heeft? (Deuteronomium 4:34)

Die machtige, onbeschrijfelijke God. Machtig in daden en wonderen. Hij liet ons een boek na. Een boek waardoor we Hem beter leren kennen.
Een wapen van kracht in de geestelijke strijd waarin we dagelijks staan.

Hoe graag verdiepen we ons niet in verhalen over beroemde, machtige, indrukwekkende mensen op aarde. We willen ze beter leren kennen. Wat doen ze? Hoe denken ze? Hoe leven ze?

Zouden wij dan niet willen weten wie God is? Hoe Hij denkt? Hoe Hij handelt? Waar Zijn hart zich naar uitstrekt? Welke plannen Hij heeft voor nu en de toekomst? Welke boodschap Hij heeft voor vandaag? Hoe Hij denkt over pijn, lijden, vreugde, vriendschap, geld, seksualiteit,.. Hij, die aan de oorsprong ligt van alles.

bijbelHet staat allemaal in dat boek dat we vaak zo met moeite ter hand nemen.
Waar we tegen op zien om het vast te pakken en er een klein stukje uit te lezen.
Toch is dat boek, de Bijbel, een grote schat vol rijkdommen voor hen die méér willen. Die méér willen weten, begrijpen en doorzien. Dat boek vastnemen en lezen is je geestelijk voeden. Hij zal zich aan ons openbaren en de Heilige Geest zal ons helpen te begrijpen wat we lezen.

Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft. Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. (uit Johannes 14: 21-26)

‘Om op te kauwen’
– Wil ik die grote en almachtige God beter leren kennen?
– Wil ik tijd investeren om Zijn Woorden te lezen en ze beter te leren begrijpen?
Bid om honger en verlangen om tijd te nemen om in de Bijbel te lezen en te bidden.

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. (Psalm 119:105)

Hygiënisch bezig?

handenwassenDe meesten van ons houden ervan om er netjes en verzorgd uit te zien. Nagels en haren worden tijdig geknipt. Een douche, een bad. De tanden gepoetst. Geschoren en gekamd. En je voelt je een ander mens!

Onze persoonlijke verzorging en hygiëne, het ‘onderhoud’ van ons lichaam, het is ons wat waard. Je steekt er tijd in. Je koopt er producten voor. En dat mag ook, wij zijn geschapen naar Gods beeld en zijn een tempel van de Heilige Geest. Alle verzorging waard dus!

Maar hoe zit het met onze geestelijke hygiëne?
Zorgen we er met evenveel passie en ijver voor dat onze geestelijke hygiëne op punt staat?
Verzorgen we ons geestelijk leven met dezelfde toewijding als ons lichaam?
Investeren we in ons geestelijk welzijn?
Houden we ons geestelijk rein en heilig: benoemen en belijden we onze zonden? “Want Ik ben de HEERE, uw God. U moet u heiligen en heilig zijn, want Ik ben heilig” lezen we in Leviticus 11:44.
En wat met ons geestelijk onderhoud: zorgen we voor een regelmatige ‘beurt’ van lofprijs, aanbidding, Bijbel lezen en bidden?
Houden we ons hart en onze ziel zuiver? Houden we het rein door weg te blijven van vervuilende invloeden, bijvoorbeeld door wat we zien? De lamp van het lichaam is het oog; als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn; maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf!” (Mattheüs 6: 22-23)

KindBijbelBiddenLaten we met dezelfde toewijding die we hebben voor de verzorging van ons lichaam, ook zorgen voor ons geestelijk welzijn. Zoals het kinderliedje zegt: “Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag!”

Zorgen voor ons lichaam, voor ons gezin, voor onze auto. Dat is zorg dragen. Verantwoordelijkheid nemen.
Bezorgd zijn, is echter een stap te ver. Hij zal tenslotte geven wat we nodig hebben, als we onze prioriteiten maar goed weten te leggen. Iemand zei eens: “Ik eet ’s morgens niet voordat ik geestelijk voedsel heb gehad, dat is even levensnoodzakelijk!”
Even hard hongeren naar Gods Woord en omgang met Hem als uitzien naar een goede maaltijd; het is niet onmogelijk maar kost wel inspanning!

Jezus kende die geestelijke honger als geen ander. Het was Zijn voortdurende verlangen om de wil van Zijn Vader te doen. Als Jezus na een stevige voetreis moe bij een put neerzakt en een ontmoeting heeft met een Samaritaanse vrouw, laat Hij zien dat Hij zijn geestelijke honger belangrijker vindt dan zijn lichamelijke noden. “…intussen vroegen de discipelen Hem: Rabbi, eet toch iets. Maar Hij zei tegen hen: Ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. De discipelen dan zeiden tegen elkaar: Iemand heeft Hem toch niet te eten gebracht? Jezus zei tegen hen: Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng.” (Johannes 4: 31-34)

Alles was bij Hem ondergeschikt aan het realiseren en het zichtbaar maken van het Koninkrijk van God. “Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.” (Mattheüs 6: 31-33)

Wat een getuigenis!

construction-workerBij onze overburen wordt er hard gewerkt. Hun duplex-woning wordt grondig gerenoveerd. Ramen er uit en nieuwe er in. De muren worden opnieuw bepleistert. Het elektriciteitsnetwerk is vervangen. Elke dag ziet het er mooier uit.

Een verbouwing als een ander, ware het niet dat het team dat het werk verricht, opvalt door hun manier van werken. Ze werken met een man of drie aan de klus. Diegene die de ploegbaas lijkt te zijn, valt op door zijn enthousiasme en energie. Je ziet de andere collega’s met dezelfde gedrevenheid mee werken aan de klus. Deze morgen, met het energievolle, warme zonlicht op hun hoofden, hoorde ik alweer schatergelach vanaf de overkant.

Gisteren zag ik hoe de ploegbaas onze andere buurvrouw, die aan de wandel was met haar hondje, even aansprak. Er volgde een lang gesprek waarbij de vrouw, die behoorlijk in de problemen zit, haar hart leek te luchten. De ploegbaas moest weer aan de slag, maar de buurvrouw had kennelijk aangevoeld dat dit een man was waar ze even haar hart kon luchten. Een man met wie ze even haar frustraties kon delen.

Wauw, wat een bijzondere man die anderen zo weet te motiveren en die vanuit zijn houding en gedrag mensen het gevoel geeft er voor hen te zijn. Wat een getuigenis voor zijn bouwbedrijf. Je wordt vanzelf geïnteresseerd om eens te praten met die mannen. Vanwaar dat plezier in hun werk? Hoe komen ze aan die mentaliteit? Wie is die man dat hij als bouwvakker toch zo sociaal ingesteld is?

graanhalmAl eerder schreef ik over het licht en het zout dat wij in deze wereld mogen zijn. Vaak hebben wij geen idee van onze invloed en ons getuigenis. We zijn te weinig bewust van hoe we overkomen door onze houding, ons spreken, ons zwijgen en ons gedrag. Maar weet dat we meer invloed hebben dan we denken! Als je al ziet hoe zo’n ploegbaas indruk maakt door zijn gedrag, zonder dat ik een woord met hem heb gewisseld! Reken maar dat we invloed hebben, en dat begint met ons gedrag en bij nadere kennismaking; ook door onze woorden.

Ik weet nog dat er een koppel tot geloof kwam, alleen doordat mijn ouders gearmd door onze woonwijk wandelden. En dat was ook zonder een woord gesproken te hebben.

Onze tegenstander, die ons probeert neer te halen met negatieve gedachten, gedachten van wanhoop en uitzichtloosheid, heeft niets liever dan dat we niet geloven in onze invloed. Hij fluistert in dat je niets voorstelt, je niets betekent, je niets bereikt, je een hopeloos geval bent. Maar geloof dat niet! Vlucht naar de waarheid en omarm wat de Hemelse Vader over je zegt. Dat lees je in Zijn liefdesbrief aan ons: de Bijbel. Jij bent wél van betekenis, je hebt wél invloed: zowel op je eigen leven als op dat van een ander! Jij bent het zout en het licht dat Hij wil inzetten in jouw omgeving; je gezin, je relatie, je werk, je buurt, je kerk…

Wees bemoedigd en gesterkt! Leef dicht bij Hem en vanuit Zijn kracht en liefde, en je zál een getuigenis zijn, ook al zeg je geen woord…

Lees in dit verband ook de artikels ‘Geen leven zonder zout!’ https://ophettweedegezicht.wordpress.com/2014/03/08/geen-leven-zonder-zout/ en ‘Duisternis: de afwezigheid van licht.’ https://ophettweedegezicht.wordpress.com/2014/03/14/duisternis-de-afwezigheid-van-licht/.