Ik volvoer mijn plannen!

Breng anderen bij Mijn troon, help hen, stimuleer hen zodat ze Mij daar ontmoeten!
De wereld heeft dit soort mensen nodig, mensen die aan Mijn voeten, in Mijn aanwezigheid kracht,
oriëntatie en liefde vinden om vervolgens uit te delen in deze kille, koude wereld: het domein van de Satan.
Maar, hij is wél een verslagen vijand.
Zijn machten en krachten zijn beperkt en ondergeschikt aan Mijn macht.
Zie het maar zo: ‘blaffende honden bijten niet’. Ze maken wel lawaai en indruk,
maar eigenlijk zijn ze zielig en compenseren ze hun onmacht.
“Veel geblaat en weinig wol” zullen we maar zeggen.
De Satan valt onder mijn macht, beschikking en Soevereiniteit, maar eens zal Ik voor altijd met hem afrekenen.
En dat weet hij!
Daarom dat hij nu zo zenuwachtig rondgaat en probeert nog iets voor elkaar te krijgen.

Maar Mijn plannen staan vast en zullen precies zo uitgevoerd worden zoals Ik heb beschikt en voorzien heb.
Ik zal recht laten zegevieren, met kracht Mijn macht tonen aan de Goddeloze wereld.

Maar Mijn kinderen zullen veilig bij Mij zijn. Ze zijn Mijn verzegelde geliefden, apart gezet voor Mij, een heilige natie,
een priestervolk om de grote daden Gods te verkondigen.

Aardbol europa

Eens zal niet de hemel maar ook de aarde beven, alle knie zal zich buigen en iedereen zal erkennen dat Ik werkelijk besta,
dat ik me wel degelijk iets aantrek van Mijn schepping.

Daarom zak Ik ingrijpen, een einde stellen aan goddeloosheid, terreur, verkrachtingen, geweld, honger en pijn.
En er zullen geen tranen meer zijn, want Ik zal ze bij ieder van de ogen wissen.
Dan zullen de rechtvaardigen leven en opgaan als de zon!

En Ik zal bij hen wonen.
Ik zal hun Licht zijn want in Mij is geheel geen duisternis!
Van aangezicht tot aangezicht zullen we elkaar kennen en weer leven zoals ik het bedoeld had.
Ik zal Mijn woorden gestand doen komen, zowaar Ik God ben, de Almachtige, de ‘Ik ben die Ik ben’.

Wat een getuigenis!

construction-workerBij onze overburen wordt er hard gewerkt. Hun duplex-woning wordt grondig gerenoveerd. Ramen er uit en nieuwe er in. De muren worden opnieuw bepleistert. Het elektriciteitsnetwerk is vervangen. Elke dag ziet het er mooier uit.

Een verbouwing als een ander, ware het niet dat het team dat het werk verricht, opvalt door hun manier van werken. Ze werken met een man of drie aan de klus. Diegene die de ploegbaas lijkt te zijn, valt op door zijn enthousiasme en energie. Je ziet de andere collega’s met dezelfde gedrevenheid mee werken aan de klus. Deze morgen, met het energievolle, warme zonlicht op hun hoofden, hoorde ik alweer schatergelach vanaf de overkant.

Gisteren zag ik hoe de ploegbaas onze andere buurvrouw, die aan de wandel was met haar hondje, even aansprak. Er volgde een lang gesprek waarbij de vrouw, die behoorlijk in de problemen zit, haar hart leek te luchten. De ploegbaas moest weer aan de slag, maar de buurvrouw had kennelijk aangevoeld dat dit een man was waar ze even haar hart kon luchten. Een man met wie ze even haar frustraties kon delen.

Wauw, wat een bijzondere man die anderen zo weet te motiveren en die vanuit zijn houding en gedrag mensen het gevoel geeft er voor hen te zijn. Wat een getuigenis voor zijn bouwbedrijf. Je wordt vanzelf geïnteresseerd om eens te praten met die mannen. Vanwaar dat plezier in hun werk? Hoe komen ze aan die mentaliteit? Wie is die man dat hij als bouwvakker toch zo sociaal ingesteld is?

graanhalmAl eerder schreef ik over het licht en het zout dat wij in deze wereld mogen zijn. Vaak hebben wij geen idee van onze invloed en ons getuigenis. We zijn te weinig bewust van hoe we overkomen door onze houding, ons spreken, ons zwijgen en ons gedrag. Maar weet dat we meer invloed hebben dan we denken! Als je al ziet hoe zo’n ploegbaas indruk maakt door zijn gedrag, zonder dat ik een woord met hem heb gewisseld! Reken maar dat we invloed hebben, en dat begint met ons gedrag en bij nadere kennismaking; ook door onze woorden.

Ik weet nog dat er een koppel tot geloof kwam, alleen doordat mijn ouders gearmd door onze woonwijk wandelden. En dat was ook zonder een woord gesproken te hebben.

Onze tegenstander, die ons probeert neer te halen met negatieve gedachten, gedachten van wanhoop en uitzichtloosheid, heeft niets liever dan dat we niet geloven in onze invloed. Hij fluistert in dat je niets voorstelt, je niets betekent, je niets bereikt, je een hopeloos geval bent. Maar geloof dat niet! Vlucht naar de waarheid en omarm wat de Hemelse Vader over je zegt. Dat lees je in Zijn liefdesbrief aan ons: de Bijbel. Jij bent wél van betekenis, je hebt wél invloed: zowel op je eigen leven als op dat van een ander! Jij bent het zout en het licht dat Hij wil inzetten in jouw omgeving; je gezin, je relatie, je werk, je buurt, je kerk…

Wees bemoedigd en gesterkt! Leef dicht bij Hem en vanuit Zijn kracht en liefde, en je zál een getuigenis zijn, ook al zeg je geen woord…

Lees in dit verband ook de artikels ‘Geen leven zonder zout!’ https://ophettweedegezicht.wordpress.com/2014/03/08/geen-leven-zonder-zout/ en ‘Duisternis: de afwezigheid van licht.’ https://ophettweedegezicht.wordpress.com/2014/03/14/duisternis-de-afwezigheid-van-licht/.

Duisternis: de afwezigheid van licht

einsteinEen definitie van duisternis die wordt toegewezen aan Albert Einstein, u weet wel.
In een discussie met zijn prof over geloven en over dingen die je niet ziet maar toch bestaan, zou hij het volgende hebben gezegd:
“En wat aangaande duisternis, professor? Bestaat er zoiets als duisternis?”
Prof: “Ja. Wat zou de nacht zijn als er geen duisternis is?”
Einstein: “U heeft het weer fout, mijnheer. Duisternis is de afwezigheid van iets. Je kunt flauw licht hebben, en normaal licht, helder licht, groot licht… Maar als je niet onophoudelijk licht hebt, dan heb je niets en dat wordt duisternis genoemd, is het niet? In werkelijkheid is duisternis niet iets. Als het er zou zijn, zou u in staat zijn om duisternis donkerder te maken, niet waar?”

Wat een mooie omschrijving van wat duisternis is. We herkennen daar ook de diepere geestelijke betekenis van duisternis in. Het duistere, dat is daar waar Gods licht niet aanwezig is of kan zijn. Waar je duisternis voelt, mis je Gods aanwezigheid.
Als kinderen van God hebben we Zijn Geest en dus Zijn licht in ons. Waar we ook zijn of gaan, we zullen het duister verlichten. Er hoeft maar een straaltje licht een donkere kamer in te vallen en de kamer is niet meer pure duisternis.

Jezus zegt in Mattheüs 5 dat wij het licht van de wereld zijn. Ons licht is niet bedoeld om wegstopt te worden maar om helder, breed en wijd te schijnen. Ons licht schijnt als we de werken doen die Hij verlangt dat we zouden doen. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.”

Ik denk dat we echte, helse duisternis op aarde nog niet gekend hebben. Ook al zijn er genoeg gebeurtenissen en plaatsen die je niet anders dan verschrikkelijk kan noemen. Toch was God daar ook, ook al kunnen wat dat niet bevatten, begrijpen of uitleggen.
God blijft zich over ons ontfermen totdat Zijn eindoordelen over deze aarde en haar bewoners komen. Hij blijft genadig en barmhartig ons Zijn liefde betonen. “…want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen” (Matt. 5:45b).

Echt verlaten zijn van Gods aanwezigheid hier op aarde, kan denk ik alleen Jezus ervaren hebben toen hij uitriep “Mijn God, Mijn God! Waarom hebt U Mij verlaten?”.

Echte helse duisternis kunnen we enkel ervaren bij de totale afwezigheid van Gods Geest. Wat moet dat verschrikkelijk zijn.
Een tekst die daar volgens sommigen naar verwijst is 2 Thessalonisenzen 2: 6-7: “Dan weet u ook wat hem nog tegenhoudt en dat hij pas zal verschijnen op de voor hem vastgestelde tijd. Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen. Pas dan verschijnt hij – en dan zal de Heer Jezus hem doden met de adem van zijn mond en vernietigen door de aanblik van zijn komst.”

Sommigen zeggen hierover dat Jezus pas kan terugkomen naar de aarde als degene die de wetteloze nu nog tegenhoudt, verwijderd is. Degene die tegenhoudt zou dan duiden op de Heilige Geest. De aanwezigheid van de Heilige Geest houdt de grote doorbraak van de wetteloze tegen.
Er zijn ook andere verklaringen voor deze tekst. Maar ik kan me goed voorstellen, dat als God Zijn Geest van deze aarde zou wegnemen, het hier zo verschrikkelijk zal worden dat we ons er geen voorstelling van kunnen maken.

licht in bosNu al wordt het duistere steeds duister. De wereld schuift steeds verder af tot een opstandige goddeloze plek waar er geen ruimte meer is voor God, noch Zijn gebod. Laten wij dan, nu het nog kan en het zo hard nodig is, ons licht laten schijnen voor de mensen opdat onze Hemelse Vader geprezen zou worden. Zijn liefde is nu zo hard nodig!
“Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld” (Johannes 9:4-5).