De juiste ‘spirit’!

huddle sportHet gaat ‘m om de juiste spirit, wordt wel eens gezegd als de werkgever zoekt naar een nieuwe werknemer. Niet de diploma’s tellen maar de inzet en persoonlijkheid.
De trainer die zijn speler tijdens de pauze wil oppeppen, roept: “Kom op jongens, houd de spirit er in!”

In ons leven met God gaat het ook om de juiste spirit! Letterlijk en figuurlijk.
Als kind van God zijn we vervuld met de Heilige Geest, de Geest van God die ons wil leiden, onderwijzen, troosten,.. Maar het gaat er ook om dat we handelen vanuit de juiste ‘spirit’, en dat is de Geest van kracht, liefde en bezonnenheid die God ons heeft gegeven als onderpand.

In 2 Timotheüs 1:7 staat dat God ons niet een geest van vreesachtigheid (lafhartigheid) heeft gegeven, maar van kracht en liefde en bezonnenheid!
Dát is de spirit! De kracht van waaruit we kunnen leven en handelen. Maar het geeft ook onze juiste mentale instelling aan: handelen vanuit kracht, liefde en bezonnenheid.

Een geest van kracht. Dat betekent dat Zijn geest ons voorziet in de kracht om te doen wat God vraagt. Bijvoorbeeld de vruchten van de Geest dragen. Die kunnen we niet uit onszelf dragen. Ze vormen zich enkel doordat de Heilige Geest werkzaam in ons is en we daar ruimte aan (durven) geven. Hij geeft ons de sterkte, de macht, het vermogen, de energie, het vuur om krachtig te zijn.

Een geest van liefde, want Hij wil dat we ons toewijden aan elkaar, aan Zijn gemeente en aan de wereld met dezelfde passie als Jezus, die zich opofferde voor ons. Er is geen grotere liefde dan dat iemand zijn leven opoffert voor zijn vrienden ( zie Johannes 15:13).
Zijn Geest bezorgt ons die genegenheid, die toewijding en welgezindheid naar de ander.

Een geest van bezonnenheid, want Hij wil dat we goed luisteren en onze tong in toom houden in onze omgang met anderen. Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden (Jakobus 1:19).
Zijn Geest helpt ons om behoedzaam en bedachtzaam te handelen. Om bewust en weloverwogen te leven. Om waardig en bedaard, nadenkend en nuchter te zijn.

Samen vormen deze drie eigenschappen een mooi team. Ze houden de spirit erin! Want wat is kracht zonder liefde en bezonnenheid? En wat is liefde zonder behoedzaamheid en vuur? En wat is iemand die nuchter en weloverwogen leeft maar geen passie heeft en geen echte toewijding kent?
Samen krijg je deze prachtige mix.
Dan word je een mens waarvan elke werkgever en sportcoach zou dromen!
Wow, wat een spirit!