Reeks ‘profetische woorden voor deze tijd’ (deel 4)

Lieve lezers, vandaag deel 4 van onze reeks.  Deze woorden werden eerder gepubliceerd op 17 oktober 2014.
God volvoert zijn plannen! Niets of niemand kan ze tegenhouden. We hebben te maken met een agressieve vijand die steeds zenuwachtiger wordt en ons voortdurend wil intimideren, maar we hebben het wel over een verslagen vijand! Alle eer aan God!
Nog een fijne dag en Gods zegen.

 

Ik volvoer mijn plannen!

Breng anderen bij Mijn troon, help hen, stimuleer hen zodat ze Mij daar ontmoeten! De wereld heeft dit soort mensen nodig, mensen die aan Mijn voeten, in Mijn aanwezigheid kracht, oriëntatie en liefde vinden om vervolgens uit te delen in deze kille, koude wereld: het domein van de satan. Maar, hij is wél een verslagen vijand.
Zijn machten en krachten zijn beperkt en ondergeschikt aan Mijn macht.
Zie het maar zo: ‘blaffende honden bijten niet’. Ze maken wel lawaai en indruk,
maar eigenlijk zijn ze zielig en compenseren ze hun onmacht.
“Veel geblaat en weinig wol” zullen we maar zeggen.
De satan valt onder Mijn macht, beschikking en soevereiniteit, maar eens zal Ik voor altijd met hem afrekenen. En dat weet hij! Daarom dat hij nu zo zenuwachtig rondgaat en probeert nog iets voor elkaar te krijgen.

Aardbol europaMaar Mijn plannen staan vast en zullen precies zo uitgevoerd worden zoals Ik heb beschikt en voorzien heb.
Ik zal recht laten zegevieren, met kracht Mijn macht tonen aan de Goddeloze wereld.

Maar Mijn kinderen zullen veilig bij Mij zijn. Ze zijn Mijn verzegelde geliefden, apart gezet voor Mij, een heilige natie, een priestervolk om de grote daden Gods te verkondigen.

Eens zal niet de hemel maar ook de aarde beven, alle knie zal zich buigen en iedereen zal erkennen dat Ik werkelijk besta, dat ik me wel degelijk iets aantrek van Mijn schepping.

Daarom zak Ik ingrijpen, een einde stellen aan goddeloosheid, terreur, verkrachtingen, geweld, honger en pijn.
En er zullen geen tranen meer zijn, want Ik zal ze bij ieder van de ogen wissen.
Dan zullen de rechtvaardigen leven en opgaan als de zon!

Zon door wolkenEn Ik zal bij hen wonen.
Ik zal hun Licht zijn want in Mij is geheel geen duisternis!
Van aangezicht tot aangezicht zullen we elkaar kennen en weer leven zoals ik het bedoeld had.
Ik zal Mijn woorden gestand doen komen, zowaar Ik God ben, de Almachtige, de ‘Ik ben die Ik ben’.

Reeks ‘profetische woorden voor deze tijd’ (deel 3)

Lieve lezers, wij zijn aanbeland bij deel 3 van onze reeks.
Vandaag een aantal blogs die we eerder postten in de periode tussen 26 mei en 6 juni 2014.
Gods zegen!

ploegende boerTrek rechte voren.
Sla de hand aan de ploeg
en kijk niet achterom.
Maak de akker zaai-klaar.
Zaai en wacht op de late regen.
De oogst zal groot zijn.

oogsten
Het is Mijn bruid die Ik tot me neem,
stralend staat ze voor Mijn aangezicht, gereinigd en schoongewassen door het bloed van Mijn zoon Jezus.
Wat een feest en vreugde zal er zijn!
Ik kijk er naar uit en verlang ernaar om jullie thuis te halen en in Mijn aanwezigheid te brengen.
De tijd is nabij!
Bid, werk, volhard omdat gij niet in verzoeking komt, want de geest is wel gewillig maar het vlees is zwak.

———————————————————————–

Waar houden wij ons in de laatste dagen mee bezig?
Etende, drinkende, huwende en ten huwelijk nemende zoals in de dagen van Noach voor de zondvloed?
Noach zondvloedHet zijn de dagen voor de vloed!
Een vloed van vuil en zonde die de wereld zal beheersen.
Maar ook de dagen waarin Mijn Geest als een vloed al Mijn kinderen zal sterken en krachtig zal maken.
De dagen waarop wat vuil is nog vuiler wordt en wat rein is, rein en heilig zal stralen als de zon!

———————————————————————–

Een verschrikkelijke tijd is aangebroken!
Van rampspoed, ellende en onverklaarbare verschijnselen.
De mens heeft er geen grip meer op, kan het niet meer beteugelen.
Het is te groots!
De natuur zal zich als een razende tegen de mens keren.
De rekening van zelfzucht en eigengereidheid wordt nu gepresenteerd.

schelfzeeMaar Ik bescherm mijn kinderen in dit alles.
Ze zullen veilig zijn in Mijn handen.
Ik zal ze veilig en wel door de Schelfzee van het leven laten trekken en hen behouden in Mijn land van hun bestemming brengen.
Zij zullen Mijn volk zijn, voor eeuwig, en Ik hun God!
Zowaar Ik de Here ben, de God van de hemelse legers!

Als zelfs de vogels weten waar ze veilig en ongestoord hun nest kunnen bouwen om voor hun nageslacht te zorgen, zou Ik, de Schepper, dan niet weten waar Ik mijn kinderen moet bergen ten tijde van onheil? Zie, Ik berg u in Mijn hut, daar ben je veilig.

Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut in dagen van onheil.
Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots.
Psalm 27:5

Reeks ‘profetische woorden voor deze tijd’ (deel 2)

Lieve lezers, op deze zonnige lentedag publiceer ik graag deel 2 van onze reeks.
Deze woorden verschenen eerder op onze blog op 22 mei 2014.
Dat ze je mogen bemoedigen en je relatie met God mogen verdiepen.

 

Aardbol europaDe tijd van Mijn eindgerichten is nabij.
De mensheid geeft geen acht op waarschuwingen.
Ze keren hun rug naar hun Schepper toe.

Ze wezen Mij af als hun Koning, wilden een eigen aardse koning en zijn nu zelf koning over hun eigen leven geworden. De mens beslist.
De open, afhankelijke houding naar Mij is vervangen door stugge zelfgerichtheid.

Ik roep ze, trekt hun aandacht, zwaai, wenk, spring, maar Ik zie enkel hoe talloze mensen apathisch hun gezicht keren en hun rug naar Mij toe draaien.
Ze kijken liever naar het schouwspel van de wereld, het vermaak, vertier, plezier en de geneugten.  Het is een verdovende en verstikkende manier van leven die naar de dood leidt, naar gebondenheid in plaats van vrijheid, naar wanhoop in plaats van hoop, naar onrust in plaats van vrede.
Zagen ze het maar in!

Met een verscheurd hart laat Ik Mijn handen zien die de littekens van Mijn liefde dragen. Maar ze draaien hun rug naar me toe.
De tijd van genade zal weldra een einde kennen.
Ik sta er met Mijn uitgestrekte handen.
Ik sta klaar om iedereen die wil met Mijn armen te omsluiten.

Jezus handen kind

Kom, en reik me je hand!
Laten we samen op pad gaan en de schatten ontdekken die Ik voor je heb.
Ik wil je Mijn eeuwige Shalom geven, een vrede die je bij niemand en nergens anders kunt krijgen dan bij Mij.
Komt tot Mij, Ik sta aan de deur en klop. Als je de deur opent, zullen we samen maaltijd houden.
Ik zal je leiden en je de weg wijzen tot het volle leven!