Wat doe jij in je wachttijd?

Je wacht op een betere gezondheid.
Je wacht op een andere woning, op ander werk, op een nieuw leven,…
En het wachten is… lang…

Wachten op nieuw leven

Wachten op nieuw leven

De Israëlieten moesten ook wachten.
– 40 dagen op Mozes, toen hij God ontmoette op de berg Horeb.
– 40 jaar, toen God hen aan de drempel van het Beloofde Land toch terug de woestijn in stuurde.

En wat deden ze in die wachttijd?
Tijdens hun wachttijd bij de berg Horeb lieten ze Aäron het gouden kalf bouwen. Want “ze wisten niet wat er van Mozes gekomen was”.
Alleen Jozua – die met Mozes mee de berg op geklommen was en ergens halverwege wachtte – bleef trouw wachten en volharden.
Wat zou hij die 40 dagen op de berg gedaan hebben?

In die 40 jaar wachttijd in de woestijn ontstond er een nieuw volk. Een nieuwe generatie die wél het Beloofde Land in mocht.

Wat is jouw Gouden Kalf?

Wat is jouw Gouden Kalf?

In wie herken jij je?

Jozua, die trouw bleef en volhardend de juiste weg koos? Of kies je voor het gouden kalf van deze tijd: het gemak, het genot dat je langs alle kanten wordt aangeboden maar uiteindelijk niet de voldoening geeft die je zoekt?

Blijf je zoals David trouw aan God, ook in moeilijke tijden? Hij werd gezalfd als koning, maar hij was het nog lang niet. Zijn vormingsschool begon toen nog maar. En hij hield vol. Bleef dicht bij God. Schreef prachtige Psalmen. Stortte al zijn moeiten, verdriet en pijn aan de voeten van Zijn God uit. Hij trok op met een bende uitgestoten mannen van de ene naar de andere schuilplaats, wachtend op het moment dat God hem zou geven wat Hij hem had toegezegd. Het koningschap.

David wacht op Gods tijd voor hem

David wacht op Gods tijd voor hem

Durf je een Jozef te zijn die hoopvolle dromen kreeg maar eerst een lange en moeilijke weg van vernedering en eenzaamheid moest gaan voordat deze beloften vervuld werden.

Wil je op Jezus gelijken, die zich richtte op de vreugde die voor Hem lag? Daardoor kon hij de pijn, het verdriet, de vernedering en de eenzaamheid lijdzaam dragen. Hij bad dat de lijdensbeker hem voorbij mocht gaan. Maar dat kon niet. En Hij nam de beker uit de handen van de Vader aan en dronk hem leeg… Tot op de bodem.

Laten we op de drempel van ‘ons’ Beloofde Land niet terug de woestijn in gestuurd moeten worden omdat we niet leerden wat we hadden moeten leren om het Beloofde te kunnen ontvangen. Of omdat we niet begrepen of niet zagen dat met Hem en in Hem alle dingen mogelijk zijn voor wie gelooft.

  • Wat doe jij in je wachttijd?
  • Welke dingen zou God je hier en nu willen leren, met het oog op jouw toekomst?
  • Wil jij de pijn erbij nemen om te komen tot Zijn hoger doel met jou ?

De strijd om stilte

boom lavendelStil mijn ziel wees stil,
Niet gemakkelijk met al dat lawaai rond mij en al die afleiding.
Aandachtzoekende Iphones, smartphones, sociale media en muziek.
Niet gemakkelijk met al mijn verantwoordelijkheden; mijn gezin, mijn kinderen, mijn werk, mijn kerk, mijn buurt,…
Hoe kan ik mijn ziel tot rust brengen?

en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
Niet bang zijn?
Zal er voor mij later nog pensioen zijn en morgen nog werk?
Hoe moet ik verder leven met mijn gezondheidsproblemen?
Zal mijn relatie standhouden?
Kan ik mijn rekeningen nog betalen?
Hoe houd ik m’n hoofd boven water!
Al die onzekerheden…

God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.
God is er bij als ik het moeilijk heb en me zorgen maak?
Dus Hij weet alles wat ik meemaak en doormaak?

God U bent mijn God
en ik vertrouw op U

Ja,..dat probeer ik…
Maar het is zo moeilijk om alles los te laten en alles in Uw handen te leggen…!
U vertrouwen in álle omstandigheden, het valt niet mee…

en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen
Ja, dat is nog flink oefenen: mijn rust bij Hem alleen vinden.
Ik heb steeds de neiging om mijn rust en goed gevoel te vinden in andere dingen zoals computerspelletjes spelen, nog even op internet, strippies lezen, TV kijken, shoppen, …

Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af

Niet afdwalen, nog zoiets.
Vooral als ik bij God wil zijn, lijkt alles rond mij heen belangrijker en interessanter.
Of als ik bid en mijn gedachten weer aan de wandel gaan.

dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding
Ja, ik wil samen met Hem mijn moeilijkheden aangaan.
Ja, ik wil stil zijn, in Zijn aanwezigheid verschijnen en Hem leren vertrouwen in alle situaties van mijn leven. Ik wil mijn geestelijke wapenrusting bewust gebruiken om de boze te overwinnen!

uitzicht SisteronStil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht, wacht op de Heer
Ja maar, hoe lang moet ik nog wachten, Here?
Help me stil te zijn bij U.
Help me om het te verwachten van u en te wachten op Uw tijd en Uw openbaring.

de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt
U bent mijn licht, Here God.
Schijn met Uw licht in mijn hart en leven, Vader.
Verdrijf de duisternis in mijn leven.

God U bent mijn God…
Ik rust in U alleen.
Ik zal het proberen, Here God.
Ik wil ook kunnen zeggen dat ik in U alleen mijn rust zoek en vind.
Ik wil u zoeken, stil zijn bij U en in Uw aanwezigheid verkeren. Ik wil me openstellen voor U en luisteren naar wat U mij wil zeggen en duidelijk maken. Aan Uw voeten wil ik zitten en tot rust komen.

Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid.
Psalm 84: 11

(mijmering rond de tekst van het Opwekkingslied 717 ‘Stil mijn ziel wees stil’)

 

Nog meer wachten?

cover eo visieHet thema wachten (in combinatie met het thema lijden) vind je deze week terug in diverse artikels van het magazine Visie (het RTV Magazine van de Evangelische Omroep).

Kijk bijvoorbeeld maar eens op bladzijde 22 en 23 van Visie nr. 10 en lees de indrukwekkende getuigenissen op bladzijde 30 tot 33. Ze sluiten mooi aan op ons artikel ‘Kunnen we nog wachten?‘ dat we op 20 februari 2014 op deze blog publiceerden.
Zie: https://ophettweedegezicht.wordpress.com/2014/02/20/kunnen-we-nog-wachten/

Cover-groeimagazineHet voorjaarnummer van Groei magazine (voorjaar 2014, nummer 1) is gewijd aan het thema omgaan met lijden (meer info op www.groeimagazine.nl). Zeker de moeite waard om dit nummer in huis te halen. Vlot te lezen en gevatte artikels. Inhoudelijk ‘to the point’!